Day: May 30, 2022

Đài tưởng niệm Mayflower – Chuyến thang máy nghiêng về lịch sử

Đài tưởng niệm Mayflower – Chuyến thang máy nghiêng về lịch sử | 2022

Năm 1620, một nhóm người rời nước Anh, với hy vọng bắt đầu cuộc sống mới trên Đại Tây Dương. Mang theo một điều lệ cho phép họ sinh sống trên đất liền, họ lên đường đến vùng đất khi đó được gọi là Bắc Virginia – ngày nay là New York. Tuy nhiên, họ …

Đài tưởng niệm Mayflower – Chuyến thang máy nghiêng về lịch sử | 2022 Read More »