3M đồng hành phát triển ngành thang máy

3M đồng hành phát triển ngành thang máy | 2022

+Hơn 60 doanh nghiệp dự hội thảo đã dành sự quan tâm đối với các giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp thang máy. Trên thực tế, thị trường thang máy Việt Nam rất tiềm năng khi đang có khoảng 250.000 thang máy đang hoạt động với hơn 300 doanh nghiệp hoạt động …

3M đồng hành phát triển ngành thang máy | 2022 Read More »