Những thách thức về an toàn cho thang máy hiện nay

Những thách thức về an toàn cho thang máy hiện nay | 2022

Trong số các thang máy đang được sử dụng hiện nay ở Châu Âu, chỉ một tỷ lệ nhỏ đã được lắp đặt kể từ khi áp dụng chỉ thị mới – Chỉ thị Thang máy và Thiết bị an toàn thang máy (Gọi tắt là Chỉ thị). Đa số thang đều đã được lắp …

Những thách thức về an toàn cho thang máy hiện nay | 2022 Read More »