Kiểm định thang máy và những điều cần biết

Kiểm định thang máy và những điều cần biết | 2022

Tại sao phải kiểm định thang máy? Theo đó, thang máy dù nhập khẩu hay sản xuất cũng cần đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật cũng như các công tác kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Ngoài việc tuân thủ quy định, việc kiểm định thang …

Kiểm định thang máy và những điều cần biết | 2022 Read More »